uitzetlijstje.nl

interieur - decoratie - klussen - genieten!
uitzetlijstje.nl alles voor de uitzet

uitzet zoeken

uitzetlijstje.nl actie

Home

Jouw gegevens
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Uitzetlijstje.nl diensten is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Uitzetlijstje.nl wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan Uitzetlijstje.nl verstrekt. Bij het inschrijven geef je ons je persoonlijke gegevens. Ben je ingeschreven, dan moet je er zelf voor zorgen dat je gegevens up-to-date blijven.

Privacy
Je persoons- en adresgegevens worden gebruikt om een eventueel door jou gewonnen prijsvraag juist te kunnen afhandelen. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door Uitzetlijstje.nl worden ingeschakeld om de gewonnen prijs naar je toe te sturen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat Uitzetlijstje.nl over jouw juiste adresgegevens beschikt.